Vrijwilligers Trainingsweekend

Info trainingsweekend

Voor nieuwe kampleiding wordt jaarlijks een trainingsweekend gehouden. Dit weekend richt zich met name op de startende leiding (kokkies, kappies en joffers) van de Oasekampen en de Vast & Zeker kampen, maar in de praktijk komen sommigen meerdere jaren terug.

Het trainingsweekend is in 2019 op vrijdagavond 14 en zaterdag 15 juni. De locatie van dit weekend is de Oase, in de Berk. Aan het trainingsweekend zijn geen kosten verbonden. De kosten van het weekend worden gedragen door de Oasekampen en de Vast & Zeker kampen. Wil je graag komen maar zijn de reiskosten voor jou een probleem, stuur dan een email naar de administratie

Toerusting is het doel van het weekend. Het programma is gericht op (kennismaking met) kampwerk in de volle breedte: geestelijke voorbereiding, organiseren van spel en sport, omgaan met jongeren. Het programma is divers samengesteld en er wordt gestreefd naar een balans tussen praktische workshops en geestelijke toerusting (meer informatie).

BHV. Tijdens dit weekend wordt er een BHV (herhalings)cursus gegeven. De BHV cursus is vol. Je kan je alleen nog aanmelden voor de herhalingscursus met een mail naar administratie@oasekampen.nl of vermeld het op je aanmeldingsformulier.

Het is geen teamaangelegenheid. Er zijn geen voltallige teams aanwezig om kampvoorbereidingen te treffen. Dat is duidelijk niet de bedoeling. Het gaat vooral om training.

De materialen van afgelopen jaren staan op internet, maar zijn niet voor iedereen bereikbaar. Ben je van plan je aan te melden en wil je weten wat de afgelopen jaren aan de orde is geweest? Heb je tijdens de voorbereidingen van je kamp behoefte aan inspiratie?
Met een inlognaam en wachtwoord krijg je het tot je beschikking. Mail even met Pieter van Dijk voor gegevens.

Aanmelden voor het trainingsweekend kan via het aanmeldformulier. Mocht je dat al hebben ingevuld en niet zeker weten of je je wel hebt opgegeven voor het weekend, stuur dan een e-mail naar de administratie.