Vrijwilligers Trainingsweekend

Info trainingsweekend

Voor de kampleiding wordt jaarlijks een trainingsweekend gehouden. Een weekend vol geestelijke en praktische toerusting, ontspanning, gebed en het uitwisselen van tips. Het weekend is daarom geschikt voor nieuwe maar ook voor de meest doorgewinterde medewerker.

Het trainingsweekend is in 2021. De datum volgt nog. De locatie van dit weekend is de Oase, in de Berk. Aan het trainingsweekend zijn geen kosten verbonden. De kosten van het weekend worden gedragen door de Oasekampen en de Vast & Zeker kampen. Wil je graag komen maar zijn de reiskosten voor jou een probleem, stuur dan een email naar de administratie

Toerusting is het doel van het weekend. Het programma is gericht op kampwerk in de volle breedte: geestelijke voorbereiding, organiseren van spel en sport, omgaan met jongeren. Het programma is divers samengesteld en er wordt gestreefd naar een balans tussen praktische workshops en geestelijke toerusting (meer informatie).

BHV. Tijdens dit weekend wordt er een BHV (herhalings)cursus gegeven. Je kan je aanmelden voor de (herhalings)cursus met een mail naar administratie@oasekampen.nl of vermeld het op je aanmeldingsformulier.

Het is geen teamaangelegenheid. Er zijn geen voltallige teams aanwezig om kampvoorbereidingen te treffen. Dat is duidelijk niet de bedoeling. Het gaat vooral om training.

Aanmelden voor het trainingsweekend kan via het aanmeldformulier. Mocht je dat al hebben ingevuld en niet zeker weten of je je wel hebt opgegeven voor het weekend, stuur dan een e-mail naar de administratie.