AANMELDINGSFORMULIER MEDEWERKER OASEKAMP 2018

(per persoon 1 aanmeldingsformulier invullen)

Als jij nog niet eerder meegewerkt hebt in onze kampen kijk dan eerst eens op de pagina kampleiding welke functies er zijn en wat ze inhouden.
Om mee te werken moet je tijdens het kamp minimaal 18 jaar zijn. Kokkies (mannelijke kokkies dienen zich op te geven in een jongensweek), hulpjoffers en hulpkappies mogen zich aanmelden vanaf 17 jaar.

Kijk, om teleurstelling te voorkomen, eerst op het Overzicht met de Vacatures, voor je een kamp en functie kiest.

Medewerker Oasekamp 2018

Achternaam*
Tussenvoegsels
Meisjesnaam (indien gehuwd)
Voorletter(s)*
Roepnaam*
Geslacht*
Straat en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Ik heb vakantie met regio*
Telefoon thuis*
Telefoon mobiel
Email-adres*
Geboortedatum*
dd-mm-jjjj
Dieet (alleen om medische redenen)*
Toelichting dieet
Indien ja, graag toelichten


Kamp waarin je wilt meewerken

Geeft zich op voor kamp*
bij niet kampgebonden functie laagste kampnummer van de week invullen
Geeft zich op als*
Opmerking
graag bij opmerkingen noteren of je in het bezit bent van een EHBO of BHV diploma


Contactpersoon thuis tijdens verblijf in kamp

Naam*
Telefoon thuis*
Telefoon mobiel


Kampvergadering (7 april 2018)

Ik ben aanwezig op de kampvergadering*
Noteer alvast in je agenda!


Trainingsweekend (15 en 16 juni 2018)

Ik kom naar het trainingsweekend*
Er is geen apart (kook)programma voor kokkies

Tip: Controleer het ingevulde formulier goed. Het formulier wordt na verzending verzonden naar het opgegeven email-adres.