Vrijwilligers Cursus stichting Chris

Oasekampen en Stichting Chris bieden kampmedewerkers de unieke mogelijkheid om in drie jaar tijd via een modulair systeem een cursus Jeugdpastoraat te volgen. Voor deze cursus is een certificaat te behalen. De lessen worden gegeven tijdens de kampvergadering in april, het trainingsweekend op de Oase in juni en de PL-vergadering.

De cursus zoals die binnen Oase wordt aangeboden, is modulair opgebouwd. Je start altijd met de drie basismodules: Jeugdpastoraat, Communicatie en Signaleren & handelen. Deze wordt jaarlijks gegeven tijdens het trainingsweekend.

Daarna kun je in je eigen tempo de vervolgmodules volgen. Per jaar worden verschillende modules aangeboden, waar nieuwe kampleiders bij in kunnen stromen. Ieder kan na drie jaar alle modules gevolgd hebben en ontvangt dan een certificaat.

De vervolgmodules die worden aangeboden zijn: Jeugdcultuur & sociale media, Pesten, Echtscheiding, Rouw & verdriet, Geestelijke wereld/geloofsoverdracht, Seksualiteit, Kinderen met een kenmerk, Verslaving & risicogedrag en Kindermishandeling.

Alvast een mooie en opbouwende cursus toegewenst!