Veel gestelde vragen

 

Inloggen
Wat kost het kamp?
Ik heb een dieet, kan ik dan wel deelnemen aan een kamp?
Hoe moet ik betalen?
Krijg ik een bevestiging van de aanmelding?
Wanneer krijg ik informatie en deelnemerslijsten toegestuurd?
Aankomst en vertrek

Wat moet je meenemen?
Tips voor de jongste kampeerders
Is er een telefooncel op het terrein?

Mijn kind is op school een “rugzak-leerling” of bezoekt een school voor (voortgezet)speciaal onderwijs. Mag mijn kind aangemeld worden voor het kamp?

Kunnen kinderen uit een asielzoekerscentrum of van buitenlandse afkomst worden aangemeld?

Heeft de stichting Oasekampen van alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag?

Inloggen

Inloggen is slechts in een enkel geval nodig voor medewerkers, dit wordt dan speciaal aangegeven. Over het algemeen is inloggen dus niet nodig.

Wat kost het kamp?

De kampen van 9 t/m 16 jaar kosten € 115,00. De gemengde Bijbelstudiekamen kosten € 140,00. Dit is inclusief 6% BTW.
Reductie van de kampprijs is in sommige situaties mogelijk. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Hanneke Reumerman, Administratie Oasekampen, 070-3271753.

top

Ik heb een dieet, kan ik dan wel deelnemen aan een kamp?

Jazeker, in overleg is dat (bijna) altijd mogelijk. Op het aanmeldingsformulier is ruimte om aan te geven welk dieet je hebt. We werken met vrijwilligers die er hard hun best voor doen om voor elke deelnemer een goede maaltijd te bereiden.
Afhankelijk van het dieet krijg je na aanmelding al dan niet een extra formulier toegestuurd ter inventarisatie voor leiding en keuken. Daarna zal er eventueel nog contact met je worden opgenomen om te overleggen over de mogelijkheden.
top

Hoe moet ik betalen?

Je kunt ons machtigen om het kampgeld van je rekening te incasseren. Dit kun je aangeven op het aanmeldingsformulier.
Als je hier niet mee akkoord gaat, dan krijg je van ons een nota en kun je zelf je bank opdracht geven tot overschrijving.

top

Krijg ik een bevestiging van de aanmelding?

Ja, zodra je aanmelding is verwerkt door de administratie, krijg je per e-mail een bevestiging. Mocht er geen plaats meer voor je zijn, of als er anderszins een probleem is met je aanmelding, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

top

Wanneer krijg ik informatie en deelnemerslijsten toegestuurd?

In juni kun je post verwachten met informatie over de kampen en deelnemerslijsten van de kampeerders in jouw week.

top

Aankomst en vertrek

Aankomst en vertrek is op maandag- en zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur. Koffie, thee en limonade staat dan klaar!

top

Wat moet je meenemen?

* Bijbel
* Pen & papier
* Muziekinstrument (als je dat hebt en kunt bespelen)
* Slaapzak (en extra slaapzak of deken)
* Je slaapt op een zeildoek dat ’s nachts koud kan
  aanvoelen. Zorg daarom voor een extra deken,
  slaapzak of bijvoorbeeld een slaapmatje dat je tussen
  het zeildoek en je slaapzak kunt leggen.
* Kussen + sloop.
* Handdoeken en washandjes.
* Denk ook aan zwemkleding en een extra handdoek.
* Helaas hebben we af en toe regenkleding nodig. Kaplaarzen.
* Tafeltennis je graag? Neem dan een batje en balletjes mee.
* CD- en MP3-spelers en dergelijke apparatuur graag thuis laten. We willen graag veel
  dingen samen doen en in je eentje naar muziek luisteren past daar niet bij.


* In "De Berk" vind je een 'winkeltje' voor snoepgoed, pakjes/blikjes drinken, ijsjes,
  kaarten en postzegels, maar op maandag is het winkeltje nog niet open.
  Wel is er op maandag en zaterdag een uitgebreide boekentafel te vinden.
* We sparen elk jaar in het kamp voor een goed doel.
* Zie ook Tips voor de jongste kampeerders.

top

Tips voor de jongste kampeerders:

* Zorg ervoor, dat je precies weet wat je van huis meeneemt naar het kamp.
* Een ruime tas of koffer is handig als je daarin iets zoekt.
* Een eigendomsmerkje op alles wat je meeneemt is natuurlijk de oplossing voor het
  geval je iets verliest of laat liggen.
* Kleding wordt in het kamp eerder vuil dan thuis; regelmatig moet je kleding verschoond
  worden; denk ook aan schone sokken en schoon ondergoed; breng daarom voor de
  vuile was een plastic tas of vuilniszak mee.
* Het kan 's nachts nog wel eens koud zijn: denk dus aan een warme pyjama.
* Als je een trainingspak hebt, neem dat dan zeker mee.
* Naast een korte broek of sportbroek heb je ook minstens één lange broek en trui
  nodig.
* Als het erg warm wordt, is een petje plezierig! Zonnebrand.
* Er zijn op het kampterrein spelletjes en spelen genoeg, die hoef je niet mee te nemen.
* Overdag en 's avonds krijg je genoeg te eten en te drinken; voor extra snoep en
  drinken uit het winkeltje in "De Berk" heb je aan € 1,50 per dag genoeg.
* Houd je ook rekening met het spaardoel?
* Voor de jongste kampeerders (jongens) wordt het zakgeld de hele week door iemand van
  de leiding bewaard. Hij opent voor jou een 'bankrekening'. Elke dag gaat de bank open en
  kun je een deel van je geld opnemen. Wat er vrijdag op de rekening over is neem je weer
  mee naar huis.

top

Is er een telefooncel op het terrein?

Er staat een oude, Britse telefooncel op het terrein, maar daar zit geen telefoon meer in.
Indien nodig kun je de kampleiding vragen of je de telefoon van de Oase mag gebruiken.

top

 

Mijn kind is op school een “rugzak-leerling” of bezoekt een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Mag mijn kind aangemeld worden voor het kamp?

In principe is elk kind welkom. Wij zien de afgelopen jaren in steeds meer varianten “indicaties” langskomen en daarmee neemt de vraag ook toe wat er kan en mag.
Wij vinden het belangrijk dat de kampleiding het ziet zitten, dat er een goede mix is tussen het aantal kinderen al dan niet met indicatie en de overige deelnemers.
Daarom is het van belang dat u als ouders ons zo goed mogelijk op de hoogte stelt, zodat we een goed inschatting kunnen doen in het belang van een ieder.
In bepaalde situaties kan de kampleiding u vragen of er tijdens de kampweek achtervang is voor als het niet (meer) gaat.
Voor ons staat een leuke en veilige week voor alle kampeerders voorop. We moeten als kampleiding de veiligheid en gezondheid kunnen garanderen van de deelnemers, de kampleiding en ook de kampeeromgeving.
Informatie die u niet op het aanmeldformulier kwijt kunt, mag u vooraf via de administratie aan de praktische leiding kenbaar maken. De kampleiding neemt indien nodig vooraf aan de kampen contact op om toelichting of meer informatie.
Een PL-er besluit in overleg met een coördinator van die week of deelname verantwoord is.

top

Kunnen kinderen uit een asielzoekerscentrum of van buitenlandse afkomst worden aangemeld?

In principe is elk kind welkom. In de afgelopen jaren zien we de vraag vanuit de AZC’s afnemen, maar er blijven verschillende christelijke gemeentes actief in het aanmelden van deelnemers met deze achtergrond.
Wij hanteren daarbij een aantal overzichtelijke richtlijnen:
* Het kamp is niet gratis. De verwijzende gemeente of persoon is verantwoordelijk om bij te dragen in de kosten voor deelname.
* Per kamp kan er maximaal 1 AZC-kind per tent aangemeld worden en in het kamp is er minimaal een verhouding van 1 op 5.
* Bij aanmelding is er vooraf contact met de administratie.
* De praktische leiding neemt graag vooraf nog contact op met de aanmeldende persoon/contactpersoon om iets meer te weten van de achtergronden etc.
* Een PL-er besluit uiteindelijk in overleg met een coördinator van die week of deelname verantwoord is.

top

Heeft de stichting Oasekampen van alle medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag?

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kan bij een gemeente namens een werkgever worden aangevraagd wanneer er sprake is van een dienstverband in de (jeugd)zorg, onderwijs of overheidsdienst. De VOG wordt afgegeven door het ministerie van Justitie en is gebaseerd op de informatie die op dat ogenblik van die persoon bij justitie bekend is.
Een VOG is dus een momentopname van een beperkte hoeveelheid informatie.
Als vrijwilligersorganisatie hoeft de stichting Oasekampen geen VOG van haar medewerkers te verlangen. Wel vindt het bestuur het van belang dat er een goede en zorgvuldige check plaatsvindt naar de persoonlijkheid en achtergrond van de medewerkers. Bij aanmelding van een nieuwe kampleiding wordt daarom gevraagd om referenties, die ook telefonisch benaderd worden. Deze referenties zijn bij voorkeur iemand uit de persoonlijke relatiesfeer en iemand uit de christelijke geloofsgemeenschap waaruit een medewerker komt.
Van medewerkers wordt een goed getuigenis gevraagd bij aanvang en vervolgens leren we elkaar kennen door regelmatige bijeenkomsten, samenwerken aan een goed teamverband, training en toerusting. Daarbij blijft toezicht op de kwaliteit van de kampleiding een belangrijke verantwoordelijkheid van de praktische leiding, de coördinator en uiteindelijk het bestuur.

top