De Oase Stichting OASE Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de 'Stichting voor Jeugd en Recreatie Oase' is verantwoordelijk voor aansturing van de uit te voeren activiteiten. De bestuursleden zijn vertegenwoordigd in de verschillende commissies, elk met een specifieke taak. Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

Geert Rutgers, Süderwick (voorzitter)
Erik Zuurman, Groningen (penningmeester)
Wijnhold Wijnholds, Dronten (secretaris)
Bart Kramer, Nijverdal (Oasekampcommissie)
Pieter van Dijk, Ede (Oasekampcommissie)
Bart Kooijman

Tijdens de bestuursvergaderingen zijn ook aanwezig:
Henk Langeveld, Doetinchem (de beheerder van de Oase) en een notulist

Het onderhoud van het terrein, het beheer van de accommodatie, de organisatie en uitvoering van de kampen, wordt gedaan door vrijwilligers. Er is niemand in loondienst. Reparaties en onderhoud worden tegen materiaalkosten uitgevoerd. Waar nodig wordt uiteraard expertise ingeroepen. Veelal wordt ook die expertise kosteloos ter beschikking gesteld.
Verder is er financiële ondersteuning uit opbrengsten van collecten in verschillende kerkelijke gemeenten en giften van particulieren. Door deze financiële ondersteuning kunnen de exploitatiekosten laag gehouden worden en is de kampprijs voor de zomerkampen laag. In overleg met de administratie kan de kampprijs nog naar beneden worden bijgesteld.

Wilt u een financiële bijdrage leveren? Kijk hier voor meer informatie.
Lees hier beknopte informatie ter verantwoording van onze ANBI status.