De Oase Stichting OASE ANBI Doelstelling van de stichting

Doelstelling van de stichting, zoals dit is vastgelegd in de statuten bij oprichting:
Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
a Het verschaffen van recreatieve ontspanning aan hen die daaraan behoefte
gevoelen
b Het bevorderen van vormingswerk, in het bijzonder vormingswerk in het
licht van het evangelie
c Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de meest ruime zin
verband houdt
De stichting beoogt niet het maken van winst.