De Oase Stichting OASE ANBI

 Als bestuur van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn we sinds 1 januari 2014 verplicht om bepaalde gegevens te publiceren op het internet. De meeste informatie was via deze website voor stichting voor Jeugd en Recreatie de Oase al wel te vinden, maar via deze speciale pagina hebben we de informatie gebundeld.

Algemene gegevens

Doelstelling van de stichting

Inrichting bestuur en organisatie

Financiële gegevens

Meerjaren beleid en bestuurlijke verantwoording