De Oase financieel

Het onderhoud van het terrein, het beheer van de accommodatie, de organisatie en uitvoering van de kampen, wordt gedaan door vrijwilligers. Er is niemand in loondienst. Reparaties en onderhoud worden tegen materiaalkosten uitgevoerd. Waar nodig wordt uiteraard expertise ingeroepen. Veelal wordt ook die expertise kosteloos ter beschikking gesteld.
Verder is er financiële ondersteuning uit opbrengsten van collecten in verschillende kerkelijke gemeenten en giften van particulieren. Door deze financiële ondersteuning kunnen de exploitatiekosten laag gehouden worden en is de kampprijs voor de zomerkampen laag. In overleg met de administratie kan de kampprijs nog naar beneden worden bijgesteld.

Giften aan de stichting Oase zijn aftrekbaar voor de fiscus. Ze kunnen gestort worden op IBAN: NL52RABO0364846577, t.n.v. Stichting voor jeugd en recreatie de Oase te Dinxperlo, eventueel onder vermelding van bestemming.

Giften voor nieuwbouw van de beheerderswoning kunnen overgemaakt worden op IBAN: NL66RABO0310412447 t.n.v. stichting Oase inzake nieuwbouw te Dinxperlo.

Voor kampgelden kunt u op het aanmeldingsformulier een machtiging afgeven. Indien u niet met de machtiging akkoord gaat ontvangt u een nota met alle gegevens die u nodig hebt om het kampgeld zelf over te maken.